Суспільство і релігіяПогляд на секти очима Православної Церкви

Доктрина


      На думку відомого сектолога Уолтера Мартіна, "бахаизм є іранським трансплантантом у Сполучених Штатах, синкретичною релігією, націленої на об'єднання всіх віросповідань у всесвітнє братерство й що дає в результаті людям право погоджуватися чи ні з тим, що в бахаизме уважається другорядними питаннями, але дотримуватися основних великих істин світових религий, шануючи Баха-Уллу як Месію нашого часу" [5].
      Адепти культу проповідують, що "Бахай" є незалежною релігією, а не сектою якої-небудь іншої віри. Насправді ж бахаизм - месіанське відгалуження ісламу шиитского користі. Проголошує принципи й основи Нового світового Порядку - нібито Царства Божого, обіцяного Зороастром, Мойсеєм, Христом, Мухаммедом.
      Як затверджують послідовники цієї релігії, бахаизм є самої молодий із самостійних світових религий. Бахаисты вважають, що засновник цієї релігії Баха-Улла (1817-1892) продовжує ряд Посланників Бога: Авраама, Мойсея, Зороастра, Будди, Христа, Мухаммеда. Основна думка навчання бахаизма полягає в тім, що людство єдине й прийшов час об'єднання всіх людей планети у всесвітнє суспільство. Баха-улла писав: "ПРО, що протиборствують народи й племена земні! Звернете обличчя свої до єднання, і так опромінить вас сяйво світла його. Зберіться всі воєдино й заради Добродії зважитеся викорінити те, що служить причиною розбратів меж: вами. Не може бути й тіні сумніву в тім, що народи миру всіх рас і религий черпають натхнення з одного божественного джерела й подвластны єдиному Господові" [3].
      Життєво важливі принципи для досягнення цієї світової єдності:
      визнання загального джерела й незаперечної єдності всіх основних религий миру:
      самостійний пошук істини кожним віруючої;
      відмова від всіх видів забобонів (расових, національних, релігійних, класових і ін.);
      визнання того, що щира релігія завжди перебуває в гармонії з розумом і науковим знанням;
      значимість і необхідність загального утворення:
      здійснення рівноправності чоловіків і жінок;
      усунення крайніх форм бідності й багатства;
      установлення федеральної системи світового співтовариства, заснованої на принципах загальної безпеки й міжнародної справедливості;
      необхідність для кожного індивідуума випливати високим особистим моральним принципам;
      загальна допоміжна мова, за допомогою якого люди різних народів вільно зможуть розуміти один одного [)}.
      Навчання бахай відкидає традиційні подання про Бога й уважає усякі спроби описати Його марними. Уважається, що "Бог непізнаваний, він вище спроб людини визначити його тілесне існування, Його прихід і сходження, результат і повернення" [3].
      Говорячи про людину і його призначення, бахай учать, що фізичне тіло є форма існування людей на Землі, але споконвічна сутність кожного людини - це душу, що і робить людей отличающимися від тварин. Життя у цьому світі, по думці Баха-Уллы, подібнаі життя ребенка в чреве матері: моральні, інтелектуальні й духовні якості, які людина з допомогою Бога виховує в собі, будуть "органами", необхідними для розвитку його душі в мирах за межами земного існування. Після того, як тіло умирає, душу продовжує жити. Вона відправляється в шлях до Бога через безліч мирів або площин існування. Успішна духовна подорож до Бога, у традиційних термінах, подібно життя в раї. У случав неуспіху душу залишається вдалечині від Бога, і її існування стає пеклом. У свою черга, душа розвивається й міцніє тільки через відносини людини з Богом, які здійснюються за допомогою молитов, медитацій, вивчення одкровень пророків, моральної самодисципліни й служіння людству в тій сфері, де кожна особистість може щонайкраще реалізувати свої здатності [3].
      Коли бахай говорять, що все релігії становлять одне ціле, то не мають у виді, що різні релігійні навчання схожі один на одного. Вони вірять, що існує одна віра, і всі посланники Бога розкривали її сутність. Відповідно до доктрини бахай: "Для бахай індуського походження Баха-Розуму є нової инкарнацией Кришны. Для бахай, що є вихідцями із середовища християн, Баха-Улла втілює обіцянка Христа вернутися "у славі Батька", з'єднати всіх людей, щоб була "одна паства й один пастир" [3].
      Наскільки відрізняється бахаистская релігійна й культурна концепція, можна судити, наприклад, по бахаистскому календарі складається з 19 місяців по 19 днів у кожному. Місяцям привласнена назва атрибутів Бога. Наприклад, місяця: Баха (Блиск), Джагал (Пишнота), Гоул (Мовлення) Червона (Величчя) і т.д. [4]. [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461]