Суспільство і релігіяПогляд на секти очима Православної Церкви

Шрила Прабхупада: По вибухобезпечній системі сексу варто уникати повністю

14. Дискримінаційне відношення кришнаитской доктрини до жінки


      " Бхагавад-Гіту як вона є"
      Глава 16, коментар до тексту 7: "В " Ману-Сомхите" ясно сказано, що жінці не можна давати волю... У цей час демони зневажають цими принципами й думають, що жінкам необхідно надати таку ж волю, як і чоловікам".
      "Шримад Бхагаватам" (пісня 1, ч. 1, 2)
      Розділ 3, коментар до тексту 21: "...спеціально для людей, не обладающих більшим розумом - двиджа-бандху, шудр і жінок".
      Розділ 4, коментар до тексту 3: "... людей з низьким інтелектом: жінок, шудр і занепалих представників сімей двічі породжених".
      Глава 9, коментар до тексту 27: "Жінки повинні бути соромливими. Як тільки цей регулювальний клапан слабшає, незаконними половими зв'язками жінки можуть завдати величезної шкоди суспільству".
      Глава 10, коментар до тексту 30: "Жінки, торговці й робітники не занадто розумні".
      Глава 12, коментар до тексту 26: "Ознаки століття Розжарюй такі: 1) вино, 2) жінки. 3) азартні ігри й 4) бойні... У це століття Розжарюй видані закони, що охороняють всі ці розсадники ворожнечі".
      Найбільш скандальної кришнаитской книгою є "Маніфест Варнашрамы" [5], написаний Парахамсой Париранакарья Астоттарасата Шри Шримад Харикешей Свами Махарайя Вишнупалой, ахрайей Міжнародного Суспільства Свідомості Кришны, членом Суспільства з 1970 року, після смерті засновника MOCK Шрилы Прабхупады занявшим пости гуру-спадкоємця й керуючого майном. Червоною ниткою крізь все це добуток проходить необхідність захоплення кришнаитами в усьому світі влади й установлення повсюдно тоталітарного режиму правління брахманів, що, судячи з опусу Харикеши Свами, був би похлестче маоистского.
      Керівництво російських кришнаитов заявляє, що дана книга не має законодавчої сили для всіх членів MOCK і є думкою окремого людини. Тут варто нагадати, що автор "Маніфесту Варнашрамы" є одним з вищих керівників МОСК, продовжувачем після Прабхупады ланцюга особистого учнівства, описаної в " Бхагвад-Гіті як вона є" ([3], сторінка 47), що має величезний вплив на адептів, і досить буде навіть частини адептів MOCK, що все-таки вирішили піти за одним зі своїх керівників (Харикешей Свами або іншим, що приняли цей добуток у якості керівництва до дії) і втілити в життя тези "Маніфесту Варнашрамы", щоб у світі прокотилася хвиля антидержавних і антигромадських акцій кришнаитов. Крім того, Харикеша Свами є правонаступником Прабхупады на пості глави MOCK і його особистим присвяченим, а при цьому ніде немає вказівок на пріоритет рішень кришнаитского керівної ради (GBS) про невизнання "Маніфесту Варнашрамы" програмним документом кришнаитов перед вказівками, рішеннями й доктринами діючого глави MOCK (у ланцюзі учнівства, що йде, по віруваннях кришнаитов, від Кришны, після Прабхупады не може бути розгалуження, а може бути тільки одна людина, а конкретно - Харикеша Свами).
      Виникають також сумніву, що взагалі існувало подібне рішення кришнаитского GВ, а якщо й було, то цілком можливо, що відповідно до наставляннями Прабхупады, наприклад, у коментарі до тексту 15 глави 17 " Бхагавад-Гіту як вона є" [3] або коментарі до тексту 37 глави 13 пісні 1 "Шримад Бхагаватам" [11], це рішення було прийнято про людське око й маскування цього документа, реально програмним все-таки є. При всій своїй самокритиці кришнаиты не відмовляються від однієї з головних своїх доктрин - від концепції Варнашрамы. Досить показовий і той факт, що коли на "круглому столі" у редакції газети правительства Москви "Тверская, 13" керівництву російських кришнаитов у відповідь на їхню заяву, що "Маніфест Варнашрамы" не є програмним документом цього руху, було запропоновано офіційно заявити про це на сторінках газети, ті відмовилися [19], що зайвий раз підтверджує підозри про наявність у кришнаитов двох доктрин: зовнішньої рекламної й внутрішньої для присвячених.
      На наш погляд, "Маніфест Варнашрамы" [5] своїми коріннями йде в такі священні книги кришнаитов, як " Бхагавад-Гіту як вона є" і "Шримад Бхагаватам", більше того, "Маніфест Варнашрамы" Харикеши Свами просто більше конкретно й доступно роз'ясняє зміст системи Варнашрама, розробленої в " Бхагавад-Гіті як вона є" (зокрема, на сторінках 76, 78, 79, 102, 123, 173, 371, 701, 821 [3]), "Шримад Бхагаватам", пісня 1, частина 1 (у тім числі, на сторінках 64, 92, 226, 280, 412 [15]), "Шримадбхагаватам", пісня 1, частина 2 (зокрема, на сторінці 85 [16]). Наприклад, необхідність кастового розподілу суспільства Прабхупада намагається обґрунтувати в коментарі до тексту 13 глави 2 [ 15]: "Розсудливим людям добре відомо, що розподіл на касти й уклади життя переслідує єдину мету - упорядкувати суспільні відносини й створити людям умови для духовного самоусвідомлення".
      Харикеша Свами про свою книгу "Маніфест Варнашрамы" пізніше писав (до жалю, ми не знаємо, чи писав він щиро або ж під впливом наставлянь Прабхупады в коментарі до тексту 15 глави 17 " Бхагавад-Гіту як вона є"): "...вибухобезпечні писання неповинні в недоліках, властивій моїй книзі, винити у них потрібно тільки мене, тому що це я висунув концепції, неприйнятні в сучасному суспільстві". Насправді є значно більші сумніви в приемлимости для суспільства положень, висунутих Прабхупадой в " Бхагавад-Гіту як вона є" і "Шримад Бхагаватам" (пісня 1, частини 1 і 2). А "Маніфест Варнашрамы" скоріше є просто компіляцією із цих положень (причому далеко не самих радикальних) і навряд чи перевершує по своєму радикалізмі вищевказані праці Прабхупады.
      Керівництво кришнаитов неодноразово заявляло про своєму поважний відношенні до християнства... Однак, широкому читачеві й, можливо, навіть самим кришнаитам мало відомі деякі образливі для християн висловлення Прабхупады, у яких ясно проглядається принципове протиставлення кришнаизма християнству й зневажливе відношення до останньому.
      Росія відносно гласності про повне навчання Прабхупады перебуває під особливим патронажем нинішніх лідерів російських кришнаитов, оскільки саме російські переклади позбавлені всіх цих важливих свідчень. Ряд книг видавництва "Бхактиведанта Бук Трасі", заснованого Прабхупадой для друкування власних книг, викреслені зі списку офіційних видань. Прикладом може служити той же "Маніфест Варнашрамы", що російські кришнаиты ретельно ховають від непосвячених. Вони, однак, існують англійською мовою й були доступні в перекладі невеликими "самиздатовскими" тиражами в період становлення MOCK в Росії, коли московського відділення видавництва Би-Би-Ти й цензури ще не існувало.
      Однієї з таких книг є тритомник "Діалектичний спіритуалізм, або вибухобезпечний погляд на західну філософію". Книга являє собою серію діалогів Прабхупады зі своїми учнями. Вони викладають позицію тих або інших мислителів, а він дасть оцінки з погляду свого навчання.
      У главі про Ницше (т.2, стор. 192) у відповідь на ницшеанское твердження про тім, що християнський Бог мертвий, Прабхупада заявляє: "Якщо ви створюєте штучного Бога, те краще, щоб він був мертвий, так щоб він не зумів наробити великої шкоди". Неважко зрозуміти: мова йде про те, що Христос ніколи не був Богом, а оскільки його зробили таким, людство понесло дуже більші втрати від цієї помилки. Прабхупада пише: "Християні ненавидять євреїв за те, що ті розіпнули Христа. Вони навіть взяли символом хрест, щоб нагадувати людям про розп'яття Христа євреями... Наголошувати на розп'ятті Христа - це спосіб, яким вони підтримують у собі образу на євреїв". А далі треба саме таємне висловлення: "Хоча Христос був розп'ятий, не варто акцентувати на цьому увага".
      Протягом двох тисячоріч рятівна сила християнської віри виявила миру тисячі святих, створила величезний духовний потенціал, що многим, тепер от і кришнаитам, усіляко хочеться тепер звести до нуля. В передмові до іншої книги "Христос. Кришто. Кришна" видавці, учні Прабхупады, ідуть далі. Вони заявляють, що деякі сучасні дослідження показують, що Христос зовсім не вмирав на хресті, а в несвідомому стані був знятий з його й потім отямився. Але ж в смерті Ісуса впевнилися римські воїни, простромивши списом Йому ребра, про що оповідає особисто присутній при розп'ятті євангеліст Іоанн. Не говорячи уже про крайню сумнівність подібного роду "досліджень" з наукової крапки зору, це вигадництво заперечує основний догмат християнства - воскресіння Христово.
      Не менш цікава книга "Доконані питання, доконані відповіді" [26], написана у формі бесіди Прабхупады зі своїм майбутнім (або вже тоді що являлись, - прим. ред.) учнем Бобом Коэном. Нижче наведені найбільше цікаві фрагменти цієї книги (у деяких місцях ім'я Кришны пишеться як Кршна із крапками під "р" і "н").
      "Боб: А шахраї вважають Кршну привабливим?
      Шрила Прабхупада: Ще б! Адже Кршна був найбільшим шахраєм.
      Боб: Як це?
      Шрила Прабхупада (сміючись): "Тому що Він завжди дражнив Гопи... Іноді Радхарани виходила з будинку, а Кршна зненацька нападав на Неї. Вона падала й говорила: "Кршна, не муч мене так, і коли Вони обоє виявлялися на землі, Кршна користався з можливості поцілувати її. І Радхарани це доставляло величезне задоволення, хоча Кршна міг здатися найбільшим негідником... Якщо би крутійство не було властиве Криті, звідки б воно узялося в цьому світі?.. Але шахрайство Кршны так прекрасно, що всі поклоняються Його шахрайству... Його шахрайства - благо... Тому, коли Він прибігає до шахрайства - це теж прекрасно, і це благо... Коли шахраює Кршна, це чудово" ([26], с. 10-11).
      Боб: Так у чому ж полягає борг учителя? Скажемо, викладача природознавства. Про що йому говорити в аудиторії?
      Шрила Прабхупада: В аудиторії? Потрібно просто говорити про Кршне" ([26], с. 14).
      Шрила Прабхупада: Раз я розділяю точку зору найвидатнішого ученого (мовлення іде про Кришне, - прим. ред.), виходить, я - теж найвидатніший учений. Сам я можу бути дурнем, але якщо я одержую знання від найвидатнішого ученого, те і я - найвидатніший учений" ([26], с. 17).
      Шрила Прабхупада: По вибухобезпечній системі сексу варто уникати повністю... Чоловік прив'язаний до жінки, а жінка до чоловіка... Навіть в вітрині магазина одягу ви побачите манекени чоловіків і жінок (цікаво, а манекени кого там повинні стояти? - прим. ред.)... От чому наша вибухобезпечна система насамперед передбачає виховання хлопчика і юнака як брахмачари - не знаючого сексу... А чотири класи суспільства - це брахмани, кшатрии, вайшьи й шудры... Коли чоловік і жінка з'єднуються, ця прихильність зростає й спонукує людину здобувати грху (будинок), кшетру (землю), заводити суту (дітей), опту (друзів і знайомих) і заводити витту. Витта означає гроші. Таким чином, людина заплутується... Матеріальна прихильність припускає такий напрям думок: "Я - це тіло. Я - американець, я - індієць, я - німець... Це моя країна. Я пожертвую всім заради своєї батьківщини й суспільства". Так ілюзія стає усе сильніше й сильніше... Люди поступово деградують, і людське суспільство опускається до тварини стану" ([26], с. 21 -24).
      Боб: Спів Пиці Кршна - це і є метод йоги?
      Шрила Прабхупада: Так, це теж метод йоги ([26], с. 30-31).
      Гість: А як зробити приємність представникові Бога?
      Шрила Прабхупада: Потрібно виконувати його вказівки, от і все. Представник Бога (тобто сам Прабхупада або один з вищих керівників кришнаитской організації, - прим. ред.) - це гуру. Він просить вас робити щось, і якщо ви виконуєте це, він задоволений ([26], с. 32).
      Шрила Прабхупада: Є три види добродійності: у доброті, в пристрасті й неуцтві. Діяти в доброті - значить давати милостиню там, де треба. От, наприклад, рух свідомості Кршны: той, хто дає пожертвування на цей рух, діє в доброті" ([26], с. 38-39).
      Боб: И тоді він зовсім забуває про свою дружину?
      Шрипа Прабхупада: Так. Якщо постаратися, то забути не так уже важко. З око геть - із серця геть. (Усе сміються). Як у мене: дружина, діти, онуки. Але с око геть - із серця геть. От і все. У вибухобезпечній системі це дуже добре передбачено" ([26], с.40-41).
      "Шрила Прабхупада: Мавпи, негоднейшие тварини, теж вегетаріанці... Ці голі санньяси, що живуть у лісі, - найбільші пустуни" ([26], с. 49-50; дивне якесь у Прабхупады відношення до мавп: те він називає їх "надмірно сексуальними", а те вони раптом "голі санньяси пустуни", - прим. ред.).
      "Боб: Віддані говорили мені, що під час повторення мантры він відчувають екстаз.
      Шрина Прабхупада: Так, чим більше ви очищаєтеся, тим сильніше екстаз. Процес повторення мантры - це процес очищення ([26], с. 53).
      Шрина Прабхупада: Вони говорять: "Чим йому так мучитися, краще вбити його". Це теорія входить у моду в комуністичних країнах. Стара людина - чий-нибудь дід - страждає, так краще вбити його.." ([26], с. 82). [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461]