Суспільство і релігіяПогляд на секти очима Православної Церкви


      · текст официального выступления министра ФРГ (Министерство по делам сім'ї, старих, жінок і дітей) Клаудии Нольте [23];
      · текст выступления министра юстиции Франции Жака Тубона на дебатах по проблемам сект у Національних зборах [3].
      · документы межведомственной комиссии "Тоталитарные секты и психическое здоров'я", організованої в Минздравмедпроме РФ [24];
      · документы богословской Научно-практической конференции "Религиозный тоталітаризм і молодь", що пройшла в жовтні 1996 р. на Крутицком Подвір'я у Москві [33];
      · документы прошедшей 18-19 декабря 1996 года в г. Минске Республіканської науково-практичної конференції "Білорусь: релігійне сектантство й молодь";
      · целый ряд других авторитетных документов.
      Термін "тоталітарні секти" давно вже широко й зовсім справедливо використовується й кореспондентами російських засобів масової інформації, наприклад, таким відомим публіцистом, як Марко Дейч [42].
      Широко використовується й термін "псевдорелигиозные секти", він наведений, в частковості, у Визначенні Архієрейського Собору Російської Православної Церкви "ПРО псевдохристианскпх сектах і окультизмі" (грудень 1994 р.) [29].
      Деякими дослідниками, наприклад в [7] (книга, випущена у світло Місіонерським відділом МП РПЦ, готувалася іншим колективом авторів) і [8], уже здійснювалися спроби дати визначення термінам "тоталітарна секта" н "деструктивний культ". Ми пропонуємо наступний варіант, отриманий в результаті більше глибокого пророблення визначень, представлених в [7, 8].
      Деструктивне релігійне об'єднання (деструктивний культ, тоталітарна секта) - це авторитарна ієрархічна організація будь-який орієнтації, руйнівна стосовно природному гармонійного духовному, психічному й фізичному стану особистості (внутрішня деструктивность), а також до творчих традицій і норм, що сложились соціальним структурам, культурі, порядку й суспільству в цілому (зовнішня деструнтивность), що практикує сховане психологічне насильство, що виражається у цілеспрямованому встановленні окремою особою (лідером) або групою осіб (керівництвом) у своїх вузькоегоїстичних цілях незаконного контролю над свідомістю, поводженням і життям інших особистостей без їх добровільного й усвідомленої згоди для формування й підтримки в них стану неприродній і протизаконній залежності й покірності доктрині й лідерам, що прагнуть через неінформоване використання відданих їм і залежних від них адептів до незаконного збагачення й незаконної влади
      Те, що некоторые релігійні організації практикують контроль дізнання своїх адептів, тобто впливають на їхню психіку з метою встановлення повного контролю над ними, аж ніяк не "плід наклепницьких вигадництв професорів Кондратьева й Поліщука", а, на жаль, є реальністю, що підтверджується знову ж цілим рядом досить авторитетних експертів і відбито в цілому ряді авторитетних документів, наприклад:
      · Постановление Государственной Думы РФ "Об обращении Государственной Думи Федеральних Зборів Російської Федерації "До Президента Російської Федерації про небезпечні наслідки впливу деяких релігійних організацій на здоров'я суспільства, сім'ї, громадян Росії" від 15 грудня 1996 г.: "... їхнє прагнення повністю заволодіти людиною, знищити всі нею вільні зв'язки з миром... Тоталітарність - культивування сліпого підпорядкування авторитету, тверда організація, загальний контроль за всіма сторонами життя адептів... Багато деструктивних релігійних організацій... широко відомі на Заході безліччю судових процесів про нанесення психічного й фізичного збитку адептам";
      · Справочник, выпущенный экспертами Российской Академии государственной служби при Президенті Російської Федерації й Комітету зі зв'язкам з релігійними організаціями Правительства Москви: "Це пов'язане з тим, що розроблена Л. Рон Хаббардом "програма очищення" веде до повного й покірливому послуху її адептів керівництву Церкви" ([25], с. 234);
      · Аналитический вестник Аналитического управления Федерального Собрания Російської Федерації "Про національну погрозу Росії з боку деструктивних релігійних організацій" (серія: "Оборона й безпека - 8".- Випуск 28, 1996 р.) [24];
      · Информационный материал к Приказу Министерства здравоохранения и медичної промисловості Російської Федерації від 19.06.1996 р. No 254 "Про скасуванню "Методичних рекомендацій "Програма детоксикации" [30]: "Проведені в ряді країн державні експертизи показали антинауковість і руйнівна дія методології Л. Р. Хаббарда на організм людини й його психіку... Саентологи, не маючи ліцензії, використовують методи гіпнотичного впливу на психіку людини": [...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461]