Суспільство і релігіяПогляд на секти очима Православної Церкви

Додаток 1      Кримінальна спрямованість і небезпека деяких деструктивних релігійних організацій

      1. Органи внутрішніх справ у боротьбі проти правопорушень у середовищі нетрадиційних релігійних рухів - тоталітарних сект

      Зам. нач. ЦКИ ГИЦ МВС Росії к. ю.н. Хвыля-Одинтер А. И.
      Важлива роль органів внутрішніх справ у регулюванні духовно-релігійних відносин у Росії простежується на тривалому історичному шляху, тому що здавна відзначалися злочини на релігійному ґрунті. І зараз правоохоронні органи зіштовхуються з кількістю, що збільшується правопорушень із боку тоталітарних сект. У цей час у Росії діє безліч різних старих і нових сект, у тому числі тоталітарних і жорстко керованих з-за кордону. Тільки великих сект у нашій країні налічується більше півсотні. Кількість же дрібних сект точно невідомо, але досить велико. Приміром, у Москві відзначено близько 80 сект тільки корейського походження. Спостерігається криміналізація сект. Виявлено спільність природи злочинних і тоталітарних сектантських організацій по внутрішньої структурі, застосовуваним засобам і методам.
      Разом з тим співробітники органів внутрішніх справ Росії не володіють достатніми знаннями про особливості сект і їхніх тоталітарних форм. Більше того, вони мало й найчастіше невірно знають про традиційний культурообразующих релігійних конфесіях, у яких зложилися стійкі й конструктивні правовий відносини з державою. Це утрудняє своєчасне розпізнавання сектантів.
      Співробітники органів внутрішніх справ рідко консультуються з представниками Православної Церкви з питань специфіки сект. Досить небезпечне проникнення сектантів або їхніх прихильників в органи внутрішніх справ.
      Актуальність зазначених проблем видна з того, що. за даними соціологів, у нашій країні понад 50% населення відносить себе до православних, а в тім або іншому ступені релігійними вважають себе до 90% громадян. Соціально-економічні процеси в Росії сприяли виникненню складної ситуації в сфері проблем волі совісті. Це обумовлено в значній мері деморалізацією, обездуховлением і криміналізацією населення, що відбуваються у зв'язку з розпадом ідеологічною-ідеологічній-партійно-ідеологічної державної структури й, з іншого боку, забуттям багатовікових народних традицій. Намагаючись вплинути на відзначені негативні процеси, багато вітчизняних ідеологів, політики й журналісти привітали й стимулювали поява маси духовних іноземних проповідників і вчителів для швидкого залучення населення, зокрема молоді, до якимсь прийнятним принципам і правилам веління.
      Закордонні стадіонні (і часто богатые) проповідники представлялися активними, красномовними, сучасними й привабливими, здатними вміло спілкуватися з масами. Були створені умови, коли закордонним місіонерам реально працювалося значно легше, ніж вітчизняним православним церковнослужителям. Швидко з'ясувалося, що, дійсно, що нахлинули активісти залучають багатьох н всерйоз. Але від цього виникають нові проблеми, не менші, чим ті, з якими вирішили боротися. Рецепт виявився не кращим. Чому?
      Людей, що належать до однієї зі світових религий, поєднує загальне розуміння цінностей і принципів, а сектантів - найбільше авторитет учителя і особисті відносини з іншими членами секти. Звідси деяка організаційна рыхлость більших религий і конфронтуюча їм залізна, всепронизуюча організованість сект, їхнє прагнення повністю заволодіти людиною, зорієнтувати його винятково усередину секти, знищити всі його вільні зв'язку з миром. Це властиво і є тоталітарність: культивування сліпого підпорядкування авторитету (нехай іноді й вузько-груповому), сувора організація, загальний контроль за всіма сторонами життя адепта секти. При криміналізації верхівки секти неминуче криминализируется вся секта, перетворюючись у сліпе знаряддя реалізації цілей усіляких "гуру", "учителів", "керівних корпорацій" і т.п.
      Небезпека тоталітарних сект випливає із кримінальних похилостей їх внутрішнього життя, зомбирования своїх членів, форм дій проти традиційних религий і інших сект, методів вербування перетворених. Кримінальні похилості сект випливають із їхньої фанатичності й дсформированности розуміння мети життя, уседозволеності вибору засобів її досягнення, а також сліпої підпорядкованості своєму вищестоящому керівництву. Крім ритуальних, вони часто роблять і провокують "звичайні" злочини. Наприклад, з залучених підлітків вимагають гроші, підштовхуючи їх на крадіжки у власних близьких; змушують викуповувати житлоплощу й оформляти заповіт на секту; нападають на неугодних осіб (як своїх, так і сторонніх). Існують украй агресивні й дуже кримінальні секти, що виділяються навіть на загальному негативному тлі тоталітарних сект. У нинішньої духовно дезорієнтованої масі населення Росії нову секту створити дуже просто. Але викорінити тоталітарну й кримінальної секту, що стала, після завершення формування її ієрархічної структури надзвичайно складно. Вона, у випадку переслідувань із сторони держави, іде в підпілля й непередбачене виявляє себе в різних соціальних шарах. Її прояву нагадують метастази ракової пухлини. Радикальне лікування можливо лише створенням умов, що стимулюють і розвиваючі традиційні стійкі віросповідання.
      Оперативне розпізнавання сектантів у ході розкриття, розслідування й попередження злочині, чинених по релігійних мотивах, можливо лише при знанні найбільш істотних сторін традиційної для Росії православної віри. Це пов'язане з тим, що сектанти часто маскуються під християн або довільно використовують фрагменти християнського віровчення. Крім того, кожна тоталітарна секта має свою специфіку в протиправних діях і прийомах приховання злочинів, що випливає, зокрема, з їх релігійних поглядів. Тому перед співробітниками органів внутрішніх справ коштують завдання не тільки виявлення причетності до правопорушення сектантства як такого, але й конкретизації секти-правопорушника. А це вимагає порівняльного аналізу їх догматичних і світоглядних установок, що значно простіше здійснювати, опираючись на досвід Православ'я.
      Основою контактів із представниками сект повинне бути ясне розуміння того, що будь-яка віра зачіпає й змінює фундаментальні й найбільше глибинні шари психіки й буття людей. Як правило, релігійна діяльність є не просто ті або інші навчання, а особливі світогляду, суть і форма самого життя людини. Вони визначаються системою релігійних принципів, догматів. Сектантство - це еклектична суміш односторонньо взятих фрагментів декількох религий, а також марновірств і додання їм крайніх форм. Тому в людини, що связали своє життя із сектою, докорінно змінюються й звужуються всі ціннісні критерії життєдіяльності й світогляду. Сектант поступово відгороджується від миру, деградує й переходить на особливу мову спілкування.
      Незважаючи на зовнішню розмаїтість сект, їхні внутрішні правила схожі. Члени секти підкоряються твердій дисципліні, що носить часто характер тоталітарного поневолення із придушенням особистості. У багатьох російських сект керівні центри й основні джерела фінансування перебувають за рубежем. Авторитет учителя в сектах надзвичайно високий. Під ним перебувають близьке оточення (довірені особи), середня ланка - активісти й рядові сектанти. Ієрархічні структури сект і злочинних угруповань досить схожі. В ім'я інтересів секти їхнім членам звичайно дозволяються будь-які вчинки, обман, зрадництво й т.п. аж до кримінально карних діянь. Секти майже завжди ретельно приховують свої найголовніші інтереси й завдання. Правду знає лише вузьке коло верхніх керівників сект. Принцип утаювання застосовується щодо зовнішнього миру й усередині секти - уводяться багатошарові рівні присвячених. У друкованих виданнях (у більшості анонімних) щирі цілі не публікуються. Разом з тим керівники багатьох сект (учителі) активно взаємодіють між собою по питаннях відношенні з державою й традиційними релігійними конфесіями, особливо в конфліктних ситуаціях. Незважаючи на зовнішню строкатість і навіть разнополярность, вони прагнуть допомагати один одному, причому, як показує практика, роблять це швидко й, частіше усього, потай.
      Для новачків секта маскується й сприймається ними як дружелюбна організація, що активно бажає допомогти їм у самостановленни, розвитку, подоланні життєвих труднощів. Секта прагне ввійти в сферу інтересів новачка й затягти його. Така людина найчастіше не знає, що вже почав взаємодіяти із сектою. Він може бути впевнений, що відвідує кружок аматорів рок-музики або театру, що бажають вивчати Біблію, або прагнуть зміцнити своє здоров'я й волю, або вміти битися. Улюблені що заманюють способи сект - запрошення на безкоштовні курси навчання або вигідну роботу, індивідуальні бесіди в суспільному транспорті або візити на квартиру, наполегливі телефонні дзвінки, організація масових заходів, выдавание себе за міжнародні організації, студентські рухи, центри здоров'я або сім'ї й т.п.
      У духовному плані головний пріоритет їхньої діяльності - дискредитація традиційних віросповідань, у першу чергу Православ'я, що руйнує єдину духовну структуру країни. Тут вони спекулюють на непоінформованості більшості громадян Росії в релігійних питаннях.
      Огульне очорнення православних священнослужителів, постановка парадоксальних і несподіваних для недосвідчених людей світоглядних питань, спекуляція на марновірствах, напористість і безапеляційність, нахабне лукавство, підтасування фактів і напівправда - от типові методи сектантських проповідників.
      Секти обманом і підкупом прагнуть проникнути в державні структури, особливо в управлінські, правоохоронні й освітні. Потрапивши в ці структури, вони в ідеологічному плані наголошують на волю віросповідання, користуючись недостатньо чітким розумінням деякими державними службовцями розходження між волею особистої совісті (і волі) і правовою рівністю громадян у країні.
      2. Найбільш відомі злочини й самогубства адептів деструктивних релігійних організацій
      За даними відкритої преси (список злочинів, доконаних сатанистами, дивися в розділі "сатанистские й демонічні секти"):
      · убийство путем утопления в реке, болоте и сожжения на костре около 60 адептів секти Христофора (Зырянова X. И.) в 1931-1935 р. у Кіровськом краї;
      · зверское убийство в 1970 г. 6 адептов секты "Ананда Марга" и убийство 18 колишніх адептів цієї секти в середині 1970-х рр. за наказом її керівника Саркара, що був за підбурювання до вбивства засуджений на тюремне ув'язнення;
      · раскрытие в 1977 году ФБР США массированного хищения саентологическими агентами урядових документів армії, флоту, митної служби. Управління Юстиції й Судової палати США; рейди ФБР 1977 року в Лос-Анжелесе й Вашингтоні привели до осуду одинадцяти керівників саентологии до різних строків тюремного ув'язнення, у тім числі "контролера саентологии" Мэри Сью Хаббард - дружини засновника саентологии; змовникам інкримінувалися злом і проникнення, крадіжка з зломом, установка апаратури, що підслухує, в урядових установах, викрадення десятків тисяч аркушів урядових документів, незаконне позбавлення волі, виготовлення фальшивих урядових документів, підтасування й знищення доказів, навчання свідків давати помилкові показання під присягою й викрадення людей; багато хто з саентологов, включаючи Мэри Сью Хаббард, підписали 200-сторінкове "безперечне визнання доказів";
      · самосожжение 2 октября 1978 г. последовательницы "Ананда Марга" - студентки медичного факультету із Сіднея, Линетты Филипс - перед будинком відділення ООН у Женеві;
      · гибель 911 человек - членов культа Джима Джонса "Народный храм" в Джонстауне в Гайані 18 листопада 1978 р. (масове самогубство й убивство);
      · целый ряд схожих по почерку убийств адептов культа Бхагвана Раджниша у районі Раджнишпурама, центра діяльності культу, в 1980-е роки;
      · целый ряд преступлений, в том числе убийства адептов MOCK Брайанта и Сент-дениса, доконані в 1983-1986 р. у м. Нью-Вриндаване (шт. Західна Віргінія, США) адептами місцевої кришнаитской громади; безпосередній виконавець цих убивств - адепт Дрешер - в 1986 році був засуджений; в 1990 року обвинувачення було пред'явлено (і доведене) також і керівникові цієї громади Киртанаианде Бхактипаде (у миру - Кит Хам) і двом його найближчим помічникам;
      · жестокое убийство в 1986 г. в Вильнюсе одного из последователей секты Абая Борубаева за спробу порвати з нею;
      · убийство в 1987-1988 годах семилетнего мальчика и еще двух адептов заснованої в 1981 році південно-корейської релігійної секти " Ага-Донсан" ("Сад для ребенка"), усомнившихся в проголошених цією організацією ідеалах, бойовиками секти за наказом її керівниці Кім Ки Суи, що, крім того, наприкінці 1996 р. була обвинувачена в ряді економічних злочинів: засновник секти, 64-літній Чо Хи Сен з 1994 року сидить у в'язниці за вимагання великих грошових сум у пастви; нещасних віруючих змушували безкоштовно трудитися на благо обіцяного безсмертя, а самі засновники буквально сиділи на грошах: при обшуку в 1996 році в офісі Кім Ки Суп слідчі виявили кілька картонних коробок, доверху набитих купюрами по 10.000 геть; прокуратура впевнена, що її особистий каптал оцінюється в десятки мільярдів геть;
      · массовое самосожжение адептов культа Дэвида Кореша (его настоящее имя - Вірної Хауэлл) "Галузь Давидова" у квітні 1993 р. у Вако (шт. Техас, США) при штурмі силами ФБР маєтку "Маунт Кармел", де адепти культу стримували облогу ФБР із 28 лютого 1993 року;
      · едва не состоявшееся массовое самоубийство последователей "Белого Братерства" і влаштовані ними безладдя в Києві восени 1993 р. (українська міліція затримала тоді понад 600 чоловік, 137 оголосили сухе голодування в знак протесту проти насильства);
      · 2 ритуальных самоубийства и 3 ритуальных убийства, в том числе убивство маленького ребенка, оголошеного втіленням Антихриста, у культі "Орден Храму Сонця" ("Орден Сонячного Храму") в 1993-1994р.;
      · террористический акт, осуществленный адептами "АУМ Синрике" в японській префектурі Нагано в м. Мацумото в червні 1994 року з використанням зарину, у результаті чого загинули 7 чоловік і десятки тисяч чоловік одержали отруєння; більше чотирьох років до того жителі Мацумото боролися проти діяльності в їхньому місті фанатичних послідовників Секо Асахары, не виключено, що саме це спонукало сектантів почати тоді проти місцевих жителів газову атаку; двоє з керівників культу - Масами Цутия й Икуо Хаяши зізналися у виготовленні зарину для цього терористичного акту;
      · массовое убийство и самоубийство 4 и 5 октября 1994 г. 48 адептов "Ордена Храму Сонця" в 2 швейцарських селах ( Гранж-Сюр-Сальван і Шейри) і ще 5 - у пригороді Монреаля (Канада);
      · террористический акт секты "АУМ Синрике" с использованием боевого отруйної речовини "зарин" у токійському метро 20 березня 1995 р. (12 жертв і 5000 потерпілих);
      · террористический акт в апреле 1995 года в американском городе Оклахома-сіті (підрив вибухового пристрою); відповідно до повідомлення ІТАР-ТАРС від 25 лютого 1997 року, передбачається, що одним з учасників цього злодіяння був німецький неофашист Андреас Штрассмейр, що нелегально жив з 1991 по 1996 рік у США в релігійній секті расистської спрямованості - "Кристиан идентити"; як головний фахівець із питань безпеки він займався фізичною підготовкою й тренуванням членів секти, а також мав доступ до зброї й вибухових речовин (повідомлення ІТАР-ТАРС від 25 лютого 1997 р.);
      · самосожжение еще 16 адептов "Ордена Храма Солнца" ("Орден Солнечного Храму"), у тому числі 1 дівчинки й 2 хлопчиків від 2 до 6 років (один з них був ребенком поліцейського), 22 грудня 1995 р. у Французьких Альпах;
      · осада в 1996 году силами ФБР США группы религиозных фанатиков, именующих себе "Вільними людьми" ("фримены") у штаті Монтана. Сектанти залучили до себе увага влади демонстративною відмовою платити податки й скупкою зброї, також "Вільні люди" обвинувачуються в підробці банківських чеків і інших діянь, що карають місцевим і федеральним законодавством; арештовані ватажки секти Лерой Швейцер і Даніель Петерсон їх викрито в підробці фінансових документів на суму майже в 2 млн. доларів, третій лідер фанатиків, хазяїн маєтку Ричард Кларк, сам здався владі; рядові сектанти засіли на фермі й загрожують вчинити збройний опір поліції;
      · нападение 14 мая 1996 г. на помещение суда на о. Пасха вооруженных мачете й ціпками адептів секти "Посланники Моаи миру" з полинезийского плем'я рапануи: роззброївши нечисленну охорону судової присутності й ранивши секретаря суду, вони силоміць визволили свого лідера Матсо Туки Атава, арфи за контрабанду марихуани; раніше сама секта понесла серйозні потерн після того, як прислане із Сантьяго підрозділ карабінерів спалило захоплену на плантації секти марихуану, призначену для продажу у Європу (повідомлення ІТАР-ТАРС від 14 травня 1996 року);
      · самосожжение молодой женщины на глазах 3-летнего сына 27 мая 1996 г. в Cанкт-Петербурзі (у повідомленні ГТРК "Петербург - 5 канал" вказувалося, що були відомості про її активну участь у секті);
      · громкий скандал осенью 1996 г. вокруг танбэйской "Ассоциации Чуда" якогось Сун Цили, обвинуваченої владою в безсоромному шахрайстві, жертвами якого стали тисячі обдурених остров'ян і жителів материкової частини Китаю, у підкупі політичних діячів і інших непорядних справ; чудотворець зумів полегшити кишені віруючих в обший складності на 57 млн. американських доларів;
      · убийство повстанцами - адептами "Армии сопротивления Господа" около 170 мирних жителів протягом трьох тижнів восени 1996 року на півночі Уганди; партизани, що борються проти центрального правительства президента Йовери Мусевени, знищили цих людей, оскільки вони порушили їхні заборони; повстанці, що належать до однієї з афрохристиански.х сект, уважають неприпустимим користуватися проїзними дорогами, ходити в магазин і їздити на велосипеді (повідомлення ІТАР-ТАРС від 4 жовтня 1996 р.);
      · ритуальное самосожжение в ночь с 23 на 24 марта 1997 года в Сен-казимирі, у сотні кілометрів від Квебека (Канада), ще п'ятьох адептів "Ордена Храму Сонця": трьох французів, одного канадця й одного швейцарця.
      3. Фактори, що спричиняються можливу участь адептів деяких деструктивних релігійних організацій в антигромадських акціях
      Висока криміногенна небезпека деструктивних релігійних організацій обумовлює самою їхньою природою. Повна непередбачуваність дій і очікувана ймовірність участі адептів деструктивних релігійних організацій в антигромадських виступах, терористичних актах або масових самогубствах обумовлені наступними факторами:
      1. Апокалиптическая спрямованість певного числа деструктивних релігійних організацій, що проповідують "кінець світу", дати якого ними або уже визначені, або можуть бути названі в будь-який момент. На тлі загибелі майже тисячі адептів секти Джима Джонса й майже сотні послідовників Дэвида Кореша, терористичних актів з боку "АУМ Синрике" у Японії й діяльності "Білого Братерства" це не здається порожніми словами.
      2. Засновники й духовні лідери деяких деструктивних релігійних організацій є психічно хворими людьми або відвертими авантюристами.
      3. Поширення серед адептів деяких деструктивних релігійних організацій психічних розладів і використання їхніми лідерами технік контролю свідомості своїх адептів.
      4. Проголошення деякими деструктивними релігійними організаціями метою прихід до влади й створення на території Росії тоталітарного релігійної держави.
      5. Наявність зв'язків деяких деструктивних релігійних організацій з закордонними філіями й організаціями. Відзначалися контакти з іноземними спецслужбами, зокрема, у книзі Гандоу Т. "Імперія "преподобного" Муна" (Клин: Изд-У Братерства Святителя Тихона, 1995) називаються зв'язки "Церкви Об'єднання" Муна з південнокорейською розвідкою. Кілька років назад у засобах масової інформації була опублікована доповідь Федеральної служби контррозвідки Російської Федерації, де відзначалася участь "Церкви саентологии" (" Хаббард-Коледж") у зборі розвідувальної інформації на території Російської Федерації.
      6. Прогнозована відмова адептів деяких деструктивних релігійних організацій від ведення конструктивних переговорів або переговорів взагалі в критичної ситуації або надзвичайна складність ведення таких переговорів. Це, зокрема, було підтверджено під час облоги силами ФБР секти Дэвида Кореша "Галузь Давидова" в 1993 р. і секти "фрименов" в 1996 р.
      7. Високий ступінь эзотеричности й конспіративності при великий складності правильної їхньої ідентифікації деяких деструктивних релігійних організацій внаслідок їхньої відмінної мімікрії й частої зміни своїх назв.
      8. Деструктивность відносно зовнішнього середовища. Велика кількість деструктивних релігійних організацій розглядає державу як чужорідну й ворожу силу, яку необхідно використовувати у своїх інтересах всіма доступними способами. Оцінка дій держави виробляється тільки із цієї позиції.
      Можлива участь деяких деструктивних релігійних організацій в здійсненні терористичних актів було спрогнозировано ще депутатом Віталієм Савицьким,
      Безумовно, ступінь контролю свідомості адептів залежить від багатьох факторів, але серед маси адептів керівники деструктивної релігійної організації в стані відібрати групу таких, які за їх наказом підуть на будь-який злочин і пожертвують власним життям.
      Широке поширення в середовищі деструктивних релігійних Організацій практики відмови керівництва від свого адепта, обвинуваченого в здійсненні злочину, коли заявляється, що той не є адептом культу, а діяв самостійно, переслідуючи особисті цілі, ставить під сумнів припущення про те, що деструктивні релігійні організації не будуть брати участь у яких-небудь антигромадських акціях, у тому числі в організації терористичних актів, через побоювання відповідної заборони й переслідування на території даної країни й інших держав.
      Факторами, що потенційно перетворюють деякі деструктивні релігійні організації у высококриминальные співтовариства, а в найгіршому варіанті - у високоефективні терористичні групи, є:
      1. Тверда ієрархічна структура, стругаючи дисципліна й беззаперечна покора лідерам.
      2. Наявність значних фінансових засобів, що дає можливість широко використовувати підкуп окремих посадових осіб при підготовці терористичного акту й забезпечує високий рівень технічної підготовки планованої акції.
      3. Конспірація, взаємне стеження серед адептів, наявність власної служби безпеки. Це зводить до мінімуму або повністю виключає можливість витоку інформації про терористичний акт, що готується, і утрудняє наступне розслідування владою діяльності культу. В "Білому лотосі" існують власна розвідка й контррозвідка.
      4. Контроль свідомості адептів, аж до перетворення частини з них в "роботів", запрограмованих на беззаперечне виконання будь-яких наказів, включаючи готовність віддати своє життя "в ім'я цілей культу".
      Так, тема жертвоприносини у свій час на всі лади мусувалася в газетах "Білого Братерства" ("Атма", "Юсмалос"), листівках, брошурах. В листівці, датованої 1992 роком, Кривоногов писав: "Землі потрібні жертви за гріхи людські. На цю жертву згодні тільки щирі христово-богородичные брати й сестри..." - і далі: "Діти мої! Ви будуть мордовать і рубати вам голови! Але ця кров потрібна землі! Ми з Марією Дэви "підемо" останніми. Наші трупи пролежать на вулиці три дні. Потім ми воскреснемо й піднесемося. Почнеться перетворення Землі", "Ці юсмалитяне 12 тисяч душ і зараз загинуть як жертва за свідчення Матері Миру... Готуйтеся до цього. Мої дорогі дитинки. Це ваш борг, обмити кров'ю своєї гріхи нечестивого людства".
      5. Спеціальна підготовка адептів (методи шпигунства, конспірації, стеження, відходу від стеження, поводження при арешті та ін.).
      6. Висока мобільність деяких деструктивних релігійних організацій, зокрема, "Білого Братерства" (не більше трьох днів в одному місті), украй що утрудняє в критичній ситуації затримка керівництва й адептів, підозрюваних у злочинній діяльності.
      7. Підготовка адептів до зіткнення із правоохоронними органами, аж до вивчення відповідних законів і т.п. На випадок зіткнення з правоохоронними органами готовлять своїх адептів "Біле Братерство" і деякі сатанистские секти.
      8. Наявність ефекту зниженого болючого порога в адептів деяких деструктивних релігійних організацій, що перебувають у стані трансу. Відомо, наприклад, що жителі островів Фіджі під час релігійних танців без усякої шкоди ходять по каменях, розпеченим добела.
      4. Можливі мотиви участі який-небудь деструктивної релігійної організації в організації й здійсненні терористичного акту
      1. Спроба самостійного здійснення по якимсь своєї псевдорелигиозным мотивам "кінця світу" або "відплати ворогам віри" і т.п. акцій (групою або адептом-одинаком, що діють за наказом керівництва деструктивної релігійної організації).
      2. Один із проміжних етапів у загальній операції по захопленню влади, в тім числі в співробітництві з іншими деструктивними релігійними організаціями або політичними угрупованнями.
      3. Відповідна акція, у тому числі акція "відплати", на переслідування деструктивної релігійної організації владою після її спроби захоплення влади або участі в інших безладдях або терористичних актах (масові самогубства частини її адептів, захоплення заручників або інші терористичні акти), або після заборони діяльності даної деструктивної релігійної організації в судовому порядку або на законодавчому рівні по іншим причинам.
      4. Спроба лідерів забороненої деструктивної релігійної організації (або вирішили по інших причинах припинити свою діяльність), в останній раз скориставшись своєю необмеженою владою над адептами секти, збагатитися шляхом захоплення небезпечного промислового або військового об'єкта або об'єкта соціальної сфери й наступного шантажу правительства країни погрозою його підриву.
      5. Спроба керівника деструктивної релігійної організації середнього або місцевого рівня, користуючись беззаперечною покорою членів групи, без санкції вищого керівництва своєї організації, у результаті психічного божевілля або в корисливих цілях організувати захоплення небезпечного промислового або військового об'єкта або об'єкта соціальної сфери.
      6. Захоплення небезпечного промислового або військового об'єкта або об'єкта соціальної сфери адептами деструктивної релігійної організації з метою наступного політичного шантажу правительства своєї або іншої країни, наприклад, з метою примуса влади звільнити затриманого або засудженого лідера культу (один з можливих варіантів - шантаж погрозою терористичних актів з боку адептів "АУМ Синрике" з вимогою звільнення Асахары, причому це може відбутися не обов'язково в Японії, а цілком можливо, і в іншій країні, примушуючи правительство цієї країни натиснути на правительство Японії).
      7. Дії військовослужбовця військового об'єкта - адепта деструктивної релігійної організації - у стані психічної неосудності, викликаної участю в культовій діяльності (самостійна акція без наказу керівництва секти). В американській пресі вже описувався випадок, коли в стані сильного психічного розладу сержант ВВС США пострілом з пістолета в ядерні боєприпаси "намагався із тріском звести рахівниця з життям". Хоча зв'язку сержанта з якою-небудь деструктивною релігійною організацією не відзначалися, проте описаный прецедент досить показовий.
      8. Організація терористичної акції або розкрадання зразка військової техніки на замовлення від третіх осіб (закордонна спецслужба, злочинна угруповання, націоналістичне бандформирование й ін.). Слід зазначити, що вже були факти нападу релігійних фанатиків на військові й державні об'єкти. Так, за даними журналу "Штерн", ще в 1991 р. азербайджанські ісламські фундаменталісти намагалися взяти штурмом склад ядерної зброї, що перебував поблизу Баку.
      5. Можливість перетворення адептів деяких деструктивних релігійних організацій у запрограмованих терористів-камікадзе
      Культовий контроль свідомості, що практикується в деяких деструктивних релігійних організаціях, не стільки стирає колишню особистісну ідентифікацію, скільки створює нову, щоб придушити стару. Наукові дані дозволяють затверджувати, що в результаті досить тривалого застосування в деяких деструктивних релігійних організаціях описаних в іншому додатку технік контролю свідомості власна особистість завербованого А., яку можна назвати "властиво А.", доводить до стану психічної безпорадності, знесилюється й дискредитується. Замість її цілеспрямовано вибудовується особистість "культовий А.", що призначена для виконання ідей і волі лідера (лідерів) культу, і яка володіє не власної, а ілюзорною, культовою "самостійністю". При інтенсивному процесі результат досягається іноді за кілька днів, у більшості випадків вистачає декількох тижнів або місяців.
      Можливість перетворення адептів деяких деструктивних релігійних організацій у свого роду "биороботов", запрограмованих на беззаперечне виконання будь-яких наказів свого керівництва, фанатично відданих йому й готових віддати своє життя в ім'я досягнення цілей культу, обумовлює наступними факторами.
      1. Руйнівний вплив на свідомість, що приводить до психічних розладам серед більшості адептів деяких деструктивних релігійних організацій, що спричиняється високу ймовірність агресивних акцій з їх сторони в стані психічної неосудності.
      2. Установлення чіткої грані між тими, хто має право на існування (адепти культу), і тими, хто такого права не має ("зовнішній мир"), що веде до позиції."ціль виправдує засобу", индоктринация ненависті серед адептів до внекультовому соціуму, зневага цінністю людського життя стосовно внегрупповому соціуму, і потенційно спричиняється готовність адептів деяких деструктивних релігійних організацій принести в жертву заради досягнення цілей свого культу будь-яке кількість неадептів.
      3. Практиковане в деяких деструктивних релігійних організаціях зняття апріорі гріха з адепта за будь-який злочин, у тому числі й убивство, доконане в ім'я цілей своєї організації.
      Сатанистская "Чорна біблія" Ла Віючи апріорі знімає взагалі всі гріхи послідовників сатани, тобто скільки б злочинів адепт-дьяволопоклонник не зробив, проголошується, що відповідальності він не несе, тому що йому дозволені всі гріхи: "Сатана найбільшою милістю дозволяє й дарует людству всі так звані "гріхи", які ведуть людини до фізичного, інтелектуальному або емоційному задоволенню".
      А от недалеко збігле від Ла Вся заява адепта культу Раджниша, тридцятирічного пермського лікаря: "Мій внутрішній досвід, духовна радість, пережита мною, свідчать про те, що шлях до щирої волі лежить через звільнення людини від голосу совісті. Голос совісті в людині - це голос диявола".
      4. Интернализация (примус до прийняття) беззаперечної покори адептів деструктивної релігійної організації своїм лідерам разом з забороною для адептів на критичне мислення й сумніви в оцінці культу.
      5. Индоктринация у свідомість адептів деструктивної релігійної організації психологічного принципу "подвоєння", що дозволяє уникнути адептові комплексу провини за чинений злочин і виправдати будь-які свої (і інших адептів і лідерів культу) дії, чинені в ім'я "правильних цілей" культу, підвіє адепта до майже безконфліктного прийняття ідеї самогубства. Існують релігійні організації, доктрини яких включають у себе положення про ілюзорність цього життя (тобто про те, що нібито, коли людини вбивають, то це тільки здається, що він умер, а насправді нічого страшного не відбулося - душу адже жива його).
      6. Крайнє порушення ідентичності: після психологічної обробки людина стає вже зовсім іншою особистістю. При цьому виявляються порвані всі внекультовые прихильності адепта.
      7. Використання в деяких деструктивних релігійних організаціях спеціальних наркотичних речовин. Подібні наркотичні препарати (іноді їх називають "психоделиками") відомі людству вже тисячі років. У ста двадцяти віршах дискотеки епосу "Ригведа" описується легендарна сома - наркотичний препарат, що зробив глибокий вплив на розвиток релігії індуїзму й що виготовлявся, за деяким даними, із гливих грибів типу широко відомого червоного мухомора (Amanita muscara). Додавання соми в ритуальні напої й уживання їх віруючими викликало в їх екстаз, серця наповнювалися радістю й ентузіазмом, вони знаходили віру в власне безсмертя. Ці переживання й потреба в їхньому повторенні споювали релігійну громаду й ставили її адептів у повну залежність від керівника. Ті ж прийоми широко використовуються й у деяких сучасних деструктивних релігійних організаціях. Так, завідувачка відділенням 12 клінічної лікарні Москви Э. И. Панченко, ряд інших московських психіатрів, що мали пацієнтів з "Білого Братерства", не виключають використання в "провині дієприкметника", широко використовуваного в цій організації, психотропних засобів (Зміна.- 1994.-No3.).
      Використання смертників, тобто осіб, що несуть під одягом вибухівку й подрывающих себе разом з наміченими жертвами, взагалі є особливістю ряду терористичних груп у світі, зокрема, терористичної діяльності повстанської організації "Тигри звільнення Тамил-Илама" на Шрі-Ланці.
      Використання смертників, що знищують разом із собою навколишніх, є характерним почерком і близькосхідний террористической організації ХАМАС. Іслам, як і більшість світових религий, самогубство засуджує, і, щоб спять подібну колізію, один з хамасовских керівників імам Ахмед Баха заявили: "Такі дії не є самогубством. Ми називаємо їх акціями допорати. Коран рекомендує допорати в боротьбі проти ворога, Аллах дозволяє відповідати ворогові ударом на удар. Це помста Аллаха, а не людини. Саме він вибирає героя, що приносить себе в жертву, і ніхто більше. Воля Аллаха повинна виконуватися..." (Московський комсомолець, 14 березня 1996 г.). Тут явно простежуються аналогії з индоктринацией у свідомість адептів деяких деструктивних релігійних організацій необхідності самопожертви в ім'я цілей свого культу. Аналогія складається також і в тім, що ХАМАС (скорочення від арабського "Харакат аль-мукаума аль-исламия" - ісламський рух опору) спочатку було зареєстровано як релігійно-просвітительське суспільство " Аль-Муджамаа", а саме так найчастіше підносять сьогодні свою діяльність деякі деструктивні релігійні організації.
      6. Можливі особливості сценаріїв можливих терористичних актів з сторони деяких деструктивних релігійних організацій
      1. Використання керівниками деструктивної релігійної Організації контролю свідомості своїх адептів і, як наслідок, крайнього ступеня фанатичності терористів, відданості своїм лідерам і готовності пожертвувати власними життями для досягнення цілей деструктивної релігійної організації.
      2. Використання в організації й здійсненні терористичних актів терористів-смертників (аналогів японських камікадзе й близькосхідних терористів) із числа адептів.
      3. Можливе використання в здійсненні терористичних актів адептів-дітей, особливо росших в умовах деструктивної релігійної організації. Досвід участі адептів-дітей у практиці " флирти-фишинг" у секті Д. Берга "Сім'я" показав, що діти, росшие в умовах секти, виконають будь-які наказу свого керівництва.
      4. Непередбачуваність дій.
      5. Можливе інформоване або неінформоване залучення частини адептів деструктивної релігійної організації, безпосередньо не що беруть участь у здійсненні терористичного акту, до відволікання сил правоохоронних органів у вигляді участі адептів у безладдях, масовому суїциді адептів і ін. або затримці переслідування після доконаного терористичного акту у вигляді організації ходів, мітингів, молебнів або інших ритуальних дій на шляху переслідувачів.
      6. Облік керівниками деструктивної релігійної організації при розробці сценарію терористичного акту крайньої складності ведення переговорів з терористами-адептами й одержання від захоплених адептів інформації про іншу частину терористів, що зникли з місця злочину.
      7. Організація терористичного акту в співробітництві з інший деструктивною релігійною організацією (або декількома такими).
      Можлива спільна акція нападу на важливий промисловий, військовий або соціального призначення об'єкт із боку адептів деструктивної релігійної організації й кримінального угруповання (терористичної групи, націоналістичного або сепаратистського бандформирования). Більша частина сучасних організованих злочинних угруповань, націоналістичних бандформирований і терористичних груп наближається по небезпеці наслідків діяльності до диверсійних формувань. У складі різних протиправних угруповань виявляється усе більше висококваліфікованих фахівців, організація, озброєння, оснащення й тактика їхніх дій копіюються з різних спецслужб. Бойові можливості бандформирований наближаються до можливостей загонів диверсантів. Прикладами дій таких організованих угруповань можуть служити короткострокові захоплення будинку служби державної безпеки ГДР у Берліні в 1990 році й складу артилерійських боєприпасів в Ахалцихе (Грузія) у листопаді 1992 року, В обох випадках що захопили вивезли з об'єктів цінності (секретну документацію, боєприпаси).
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461]