Суспільство і релігіяПогляд на секти очима Православної Церкви


      У російських регіонах, усвідомивши небезпеку деструктивних релігійних організацій, уже почали приймати нормативні акти по обмеженню їх діяльності. Одним з перших був підписаний закон "Про місіонерський (релігійної) діяльності на території Тульської області". Він послужив зразком для прийняття аналогічних актів у Тюменському, Рязанської й ряді інших областей. Тверская й Калінінградська думи видали подібні постанови (від 21 лютого 1995 року й 11 січня 1996 року "Про релігійні об'єднання, вхідних як структурні підрозділи в релігійні закордонні організації, що перебувають поза юрисдикцією Російської Федерації". Законодавці цих областей заборонили реєстрацію всіх без винятку релігійних об'єднань, що входять "у закордонні релігійні організації". Трохи пізніше з'явилися обмежуючі діяльність іноземних місіонерів хабаровський і ярославський закони. Закон Республіки Калмикія "Про волю совісті й віросповідання", прийнятий Народним Хуралом у жовтні 1995 року, надає ряду конфесій статус "традиційних у Республіці Калмикія" (ст. 19), установлюючи для них ряд переваг, насамперед право власності на землю. Роботи з будівництву релігійних і ритуальних об'єктів, відповідно до указу президента Чуваської Республіки Федорова, будуть фінансуватися з бюджету тільки для "вибраних" релігійних об'єднанні (місцевої єпархії Росіянці православної церкви й Духовного керування мусульман) [40]. У сьогодення час уже більше двох десятків суб'єктів Федерації прийняли подібні законодавчі акти.
      Одним із пріоритетних напрямків стримування сектантської експансії є більше повне інформування населення про діяльність, у тому числі й кримінального характеру, різних релігійних організацій. У сьогодення час у нашій країні в цій області в наявності те, що називається "інформаційним голодом". Вихідні невеликі по обсязі довідкові збірники є занадто упередженими: або надмірно й необґрунтовано представляють усе в чорному світлі, або, навпаки, що рекламують які-небудь релігійні організації. В 1996 р. вийшли два довідники, присвячені релігійним організаціям, що діють на території нашої країни, підготовлені експертами Апарата Ради федерацій Російської Федерації й Академії державної служби при Президенті Російської Федерації [25, 28]. Будучи по суті своєї скоріше рекламними, ніж об'єктивними (про яку об'єктивність може йти мовлення в розділі, присвяченому вибухобезпечним религиям, якщо він був написаний одним з вищих священиків кришнаитов Зуєвим (брахман Сучару Дас), самому й своєї організації, що писали про себе,), ці довідники, проте, з'явилися відмінними посібниками хоча б уже тому, що до їхнього виходу систематизовану й оброблену інформацію такого рівня про релігійний організаціях у Росії було почерпнути ніде. Недоліками їх з'явилися, крім вищезгаданої зайвої рекламності, також обмеженість числа розглянутих організацій деструктивного характеру. У теперішньому довіднику дається інформація з більше широкого спектра релігійних об'єднань. При цьому в даний довідник потрапили ті релігійні об'єднання, які, по оцінкам вітчизняних і закордонних експертів, ставляться до розряду деструктивних по своїй сутності, доктрині й діяльності, а також ряд окультних і язичеських груп, що діють у цей час на території Росії, у тому числі небезпечних для особистості.
      Інформація, що викладається в цій книзі, отримана на основі аналізу наукових досліджень, присвячених даній проблемі, культової літератури, публікацій у вітчизняних і закордонних засобах масової інформації, бесід з адептами деструктивних релігійних організацій і їхніх родичів. Інформація про місці розташування центрів отримана в результаті обробки даних раніше проведених досліджень.

      1. Деструктивні релігійні організації сатанистской орієнтації. Сатанистские й демонічні секти

      "Сатана обіцяє золоті гори, але платить битими черепками, тому що він неправда й батько неправди. Прикладів тому несть числа".
[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461]